Kreativitet

är inteLLIgens som har 

roligt

Moster Bibis Tyger
Moster Bibis Tyger
Moster Bibis Tyger
Moster Bibis Tyger
Moster Bibis Tyger

Bild subtext

Moster Bibis Tyger